Насловна страна

Актуелно

Платни разреди и запосленост у државном сектору Србије: од недовршене реформе до одрживог система

4. јул 2019. године

Уређен систем зарада и запослености у јавном сектору један је од темеља функционалне државе, а у Србији тај систем не постоји. Успостављање правичног система плата и запослености јесте велики стручни и политички изазов, али је највећи број европских земаља био у стању да на њега успешно одговори. У Србији се ове реформе ... детаљније

This is an example of a HTML caption with a link.

Мишљење на нацрт Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

4. јул 2019. године

Квантитативни циљеви постављени у нацрту Фискалне стратегије су добро одабрани и оствариви. Низак средњорочни фискални дефицит од 0,5% БДП-а одговарајући је за Србију, јер води ка даљем смањењу учешћа јавног дуга у БДП-у, што осигурава макроекономску стабилност. Међутим, за потпуно оздрављење јавних финансија Србије и одрживо убрзање привредног раста потребно ... детаљније

Оцена Предлога закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима

18. април 2019. године

Фискални савет оцењује да није оправдано да се буџетска средства користе за решавање проблема с кредитима индексираним у швајцарским францима. Прво, иако Правно схватање Врховног касационог суда ни у једном свом ставу не подразумева укључивање јавних средстава за решавање проблема кредита индексираних у швајцарским францима, предложени Закон о конверзији ... детаљније

Зашто привредни раст Србије заостаје?

1. март 2019. године

Емпиријски резултати у овом раду показују да је привредни раст Србије испод свог потенцијалног нивоа пре свега због слабих институција – посебно владавине права и контроле корупције. Следећи чинилац који кочи привредни раст су ниске инвестиције - за које (нарочито за приватне инвестиције) показујемо да су недовољне, пре свега услед слабе владавине права и високе корупције. Најзад, недостаци у образовном систему су такође фактор који ... детаљније

У потрази за економски одрживом и друштвено прихватљивом формулом за усклађивање пензија

6. фебруар 2019. године

2019. година је право, и последње, време да се тешко остварена финансијска консолидација пензијског система преточи у дугорочно системско решење усвајањем нове формуле за усклађивање пензија. У овоме материјалу за јавну расправу Фискални савет је, на основу међународних и домаћих искустава, представио пет могућих формула које би биле ... детаљније

Мишљење на Фискалну стратегију за 2019. годину с пројекцијама за 2020. и 2021. годину

27. децембар 2018. године

Фискална стратегија годинама уназад не испуњава своју основну сврху, тј. да представља кредибилан стратешки документ за управљање јавним финансијама Србије у средњем року. Као кровни оквир за вођење фискалне политике у наредне три године требало би да садржи следеће елементе: 1) да објективно препозна највеће економске проблеме и потребе земље; 2) јасно дефинише циљеве и ... детаљније

Одговор Фискалног савета поводом саопштења ЕПС-а

29. новембар 2018. године

Званични извештаји о пословању ЕПС-а који се могу наћи на сајту Агенције за привредне регистре показују да се просечна плата у ЕПС-у повећала у 2015. и да је наставила да се повећава у наредним годинама, иако је требало да буде мања за 10% (као у другим јавним предузећима, просвети, здравству). Фискални савет је зато у извештају „Оцена Предлога закона о буџету за 2019. годину“, од 28. новембра ... детаљније

Оцена Предлога закона о буџету за 2019. годину

28. новембар 2018. године

Буџетом за 2019. планирано је да дефицит Републике износи 23 млрд динара, што уједно представља и највећи део дефицита опште државе који је планиран на нивоу од 29 млрд динара (0,5% БДП-а). Предвиђени низак фискални дефицит одговарајући је за Србију будући да осигурава постигнуту макроекономску стабилност (ниску инфлацију, стабилан курс динара и друго) и у наредној години ће да доведе до даљег смањивања високог ... детаљније

 Информатор о раду  Јавне набавке  Јавни конкурси
 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја