Насловна страна

Актуелно

Зараде у државном сектору: стање и смернице за реформу

1. јун 2018. године

Србији је неопходна свеобухватна реформа система зарада и запослености у општој држави и у овој студији Фискални савет даје основне смернице и препоруке за њено спровођење. Уређен систем зарада и адекватан број стручних запослених представљају темељ фискалне одрживости и уопште модерне и ефикасне државе, што је Влада препознала ... детаљније

This is an example of a HTML caption with a link.

Како даље: Реформе јавног сектора и „закључавање“ уравнотеженог буџета у Србији

2. март 2018. године

У овом раду анализирамо резултате спроведене фискалне консолидације у периоду 2015-2017. како бисмо сагледавајући њена неспорна достигнућа, али и бројне слабости, указали на будући смер фискалне политике који би предупредио фискалне ризике и био подстицајан за привредни раст. Наиме, Србија је од огромног фискалног дефицита у 2014. ... детаљније

Снажан раст запослености уз спор раст производње није се десио: О поузданости Анкете о радној снази у Србији

2. март 2018. године

У овом раду на сада већ довољно дугачкој серији података од 2012. до 2017. поново оцењујемо поузданост званичних података о неуобичајено високом расту запослености у Србији од око 20%, до ког наводно долази уз низак раст БДП-а од око 6%. Дужина расположиве серије података омогућава да се ово питање размотри са великом сигурношћу. ... детаљније

Мишљење на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

15. децембар 2017.

Фискалном стратегијом планира се низак фискални дефицит од 0,5% БДП-а у средњем, али и дугом року и последично постепено смањење јавног дуга – што је добро. Међутим, Фискална стратегија и поред тога није довољно добар план за вођење јавних финансија у средњем року јер: 1) није приказан конкретан план Владе за излазак из привремених, „кризних“ мера ... детаљније

 Информатор о раду  Јавне набавке  Јавни конкурси
 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја