Насловна страна

Актуелно

Оцена Предлога закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

20. септембар 2018. године

Фискални савет негативно оцењује предложене законске измене којима се, поред укидања закона о привременом смањењу пензија, укида и формула за усклађивање пензија и Влади даје дискрециона могућност да исплаћује „новчано увећање“ уз пензију. Предлог да се укине формула за усклађивање пензија би угрозила предвидљивост која карактерише европске пензијске системе, чиме би се ... детаљније

This is an example of a HTML caption with a link.

Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет

26. јун 2018. године

Србија је тренутно међу еколошки најзагађенијим земљама у Европи – што угрожава здравље становништва, скраћује просечан животни век, погоршава квалитет живота и утиче на неравномеран регионални развој. Фискални савет оцењује да би јавне финансије морале одмах да се суоче са овим проблемом, односно да би буџет за 2019. требало да ... детаљније

Зараде у државном сектору: стање и смернице за реформу

1. јун 2018. године

Србији је неопходна свеобухватна реформа система зарада и запослености у општој држави и у овој студији Фискални савет даје основне смернице и препоруке за њено спровођење. Уређен систем зарада и адекватан број стручних запослених представљају темељ фискалне одрживости и уопште модерне и ефикасне државе, што је Влада препознала ... детаљније

Како даље: Реформе јавног сектора и „закључавање“ уравнотеженог буџета у Србији

2. март 2018. године

У овом раду анализирамо резултате спроведене фискалне консолидације у периоду 2015-2017. како бисмо сагледавајући њена неспорна достигнућа, али и бројне слабости, указали на будући смер фискалне политике који би предупредио фискалне ризике и био подстицајан за привредни раст. Наиме, Србија је од огромног фискалног дефицита у 2014. ... детаљније

Снажан раст запослености уз спор раст производње није се десио: О поузданости Анкете о радној снази у Србији

2. март 2018. године

У овом раду на сада већ довољно дугачкој серији података од 2012. до 2017. поново оцењујемо поузданост званичних података о неуобичајено високом расту запослености у Србији од око 20%, до ког наводно долази уз низак раст БДП-а од око 6%. Дужина расположиве серије података омогућава да се ово питање размотри са великом сигурношћу. ... детаљније

 Информатор о раду  Јавне набавке  Јавни конкурси
 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја