Naslovna strana

Aktuelno

Mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

27. decembar 2018. godine

Fiskalna strategija godinama unazad ne ispunjava svoju osnovnu svrhu, tj. da predstavlja kredibilan strateški dokument za upravljanje javnim finansijama Srbije u srednjem roku. Kao krovni okvir za vođenje fiskalne politike u naredne tri godine trebalo bi da sadrži sledeće elemente: 1) da objektivno prepozna najveće ekonomske probleme i potrebe zemlje; 2) jasno definiše ciljeve i strateške smernice fiskalne politike ... detaljnije

This is an example of a HTML caption with a link.

Odgovor Fiskalnog saveta povodom saopštenja EPS-a

29. novembar 2018. godine

Zvanični izveštaji o poslovanju EPS-a koji se mogu naći na sajtu Agencije za privredne registre pokazuju da se prosečna plata u EPS-u povećala u 2015. i da je nastavila da se povećava u narednim godinama, iako je trebalo da bude manja za 10% (kao u drugim javnim preduzećima, prosveti, zdravstvu). Fiskalni savet je zato u izveštaju „Ocena Predloga zakona o budžetu za 2019. godinu“, od 28. novembra ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2019. godinu

28. novembar 2018. godine

Budžetom za 2019. planirano je da deficit Republike iznosi 23 mlrd dinara, što ujedno predstavlja i najveći deo deficita opšte države koji je planiran na nivou od 29 mlrd dinara (0,5% BDP-a). Predviđeni nizak fiskalni deficit odgovarajući je za Srbiju budući da osigurava postignutu makroekonomsku stabilnost (nisku inflaciju, stabilan kurs dinara i drugo) i u narednoj godini će da dovede do daljeg smanjivanja visokog učešća javnog duga u odnosu na BDP. Druga dobra karakteristika ... detaljnije

Fiskalna i ekonomska kretanja u 2018. i strateške preporuke za budžet 2019. godine

9. oktobar 2018. godine

Budžet za 2019. godinu bi trebalo da sistemski uredi javne finansije, poboljša njihovu strukturu i pruži podršku dinamičnijem privrednom rastu. Naime, zahvaljujući merama Vlade i nekim povoljnim spoljnim okolnostima fiskalna konsolidacija je tokom prethodne četiri godine uspešno okončana - od fiskalnog deficita koji je u 2014. iznosio 2,2 mlrd evra došlo se do suficita u 2017. i 2018, a javni dug je smanjen sa preko 70% na ispod 60% ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

20. septembar 2018. godine

Fiskalni savet negativno ocenjuje predložene zakonske izmene kojima se, pored ukidanja zakona o privremenom smanjenju penzija, ukida i formula za usklađivanje penzija i Vladi daje diskreciona mogućnost da isplaćuje „novčano uvećanje“ uz penziju. Predlog da se ukine formula za usklađivanje penzija bi ugrozila predvidljivost koja karakteriše evropske penzijske sisteme, čime bi se ... detaljnije

 Informator o radu  Javne nabavke  Javni konkursi
 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja