Naslovna strana

Aktuelno

Kako dalje: Reforme javnog sektora i „zaključavanje“ uravnoteženog budžeta u Srbiji

2. mart 2018. godine

U ovom radu analiziramo rezultate sprovedene fiskalne konsolidacije u periodu 2015-2017. kako bismo sagledavajući njena nesporna dostignuća, ali i brojne slabosti, ukazali na budući smer fiskalne politike koji bi predupredio fiskalne rizike i bio podsticajan za privredni rast. Naime, Srbija je od ogromnog fiskalnog deficita u 2014. (6,6% BDP-a, odnosno 2,2 mlrd evra) stigla ... detaljnije

This is an example of a HTML caption with a link.

Snažan rast zaposlenosti uz spor rast proizvodnje nije se desio: O pouzdanosti Ankete o radnoj snazi u Srbiji

2. mart 2018. godine

U ovom radu na sada već dovoljno dugačkoj seriji podataka od 2012. do 2017. ponovo ocenjujemo pouzdanost zvaničnih podataka o neuobičajeno visokom rastu zaposlenosti u Srbiji od oko 20%, do kog navodno dolazi uz nizak rast BDP-a od oko 6%. Dužina raspoložive serije podataka omogućava da se ovo pitanje razmotri sa velikom sigurnošću. ... detaljnije

Mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

15. decembar 2017.

Fiskalnom strategijom planira se nizak fiskalni deficit od 0,5% BDP-a u srednjem, ali i dugom roku i posledično postepeno smanjenje javnog duga – što je dobro. Međutim, Fiskalna strategija i pored toga nije dovoljno dobar plan za vođenje javnih finansija u srednjem roku jer: 1) nije prikazan konkretan plan Vlade za izlazak iz privremenih, „kriznih“ mera ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2018. godinu

8. decembar 2017.

Budžetom za 2018. planirano je da deficit Republike iznosi 28 mlrd dinara i to ujedno predstavlјa i najveći deo deficita opšte države koji je planiran na nivou od 32 mlrd dinara. Ocene Fiskalnog saveta koje se odnose na najšire karakteristike budžeta uglavnom su povolјne. Prvo, odabran je dobar fiskalni cilј (veličina deficita), budući da u 2018. omogućava smanjenje učešće još uvek previsokog javnog duga u BDP-u za preko 2 p.p. ... detalјnije

Fiskalna kretanja u 2017. godini i preporuke za 2018. godinu

29. septembar 2017.

U 2017. godini dostignuti su najvažniji kvantitativni ciljevi fiskalne konsolidacije. Prvi put još od 2005. ostvariće se fiskalni suficit, a javni dug će, nakon deset godina, ponovo imati osetan pad. Ovo uravnoteženje fiskalnih tokova otklonilo je neposrednu opasnost izbijanja krize javnog duga i doprinelo makroekonomskoj stabilizaciji ... detaljnije

 Informator o radu  Javne nabavke  Javni konkursi
 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja