Naslovna strana

Aktuelno

Strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize: uzroci, troškovi i moguća rešenja

7. jul 2022.

Krupne greške u upravljanju EPS-om i Srbijagasom došle su na naplatu tokom svetske energetske krize Nepovoljne globalne okolnosti bile su okidač koji je razotkrio domaću krizu državnih energetskih preduzeća, a koja je tinjala već duže vreme. Ove dve krize (svetska, a naročito domaća) dovele su do toga da je od jeseni 2021. glavni problem Srbije postalo pitanje kako da se finansira i obezbedi uredno ...detaljnije

Mišljenje na Nacrt Fiskalne strategije za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

3. jun 2022.

Nacrt Fiskalne strategije za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. izrađen je u specifični okolnostima, zbog čega ima određena objektivna ograničenja. Pre svega, još uvek se ne mogu precizno sagledati svi efekti koji će na ekonomiju i fiskalnu politiku Srbije imati rastuće globalne neizvesnosti usled rata u Ukrajini, uz energetsku krizu i snažan rast cena hrane ...detaljnije

Antikrizne budžetske mere tokom pandemije COVID-19: troškovi, rezultati i pouke

13. april 2022.

Imajući u vidu rastuću ekonomsku neizvesnost analiza fiskalne politike tokom prethodne dve godine može pomoći da se nova kriza lakše prebrodi. Svrha ovog istraživanja je da se doprinese objektivnom razumevanju dometa i efekata budžetske podrške tokom trajanja krize COVID-19, ne samo zbog užeg stručnog sagledavanja fiskalne politike tokom 2020. i 2021. godine, već i da se ...detaljnije

Fiskalni rizici Srbije na početku nove globalne neizvesnosti

6. mart 2022.

Prezentacija profesora Pavla Petrovića na Kopaonik biznis forumu 2022. godine ...


detaljnije

15 godina privatnih penzionih fondova u Srbiji: Dosadašnji razvoj i preporuke za reforme

26. januar 2022.

Tokom prethodnih 15 godina privatni penzijski fondovi ostvarili su realne stope prinosa od 2,2% godišnje ali nisu opravdali reformska očekivanja. Dosadašnja investiciona politika koja se dominantno oslanja na državne obveznice nije u stanju da štedišama pruži zadovoljavajuće stope prinosa koji su u 2020. i 2021. godini bili negativni u realnom iznosu (-0,3% i -6,1%). Uprkos izdašnim i ekskluzivnim poreskim ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

26. novembar 2021.

Završni račun budžeta Republike za 2020. potvrdio je iznos ostvarenog fiskalnog deficita u toj godini, ali doneo je i neka nova saznanja. Naime, fiskalni deficit u 2020. iznosio je 458 mlrd dinara (8,3% BDP-a), što je informacija kojom smo raspolagali i ranije, a nova informacija je to da je ovaj rezultat ostvaren s većim i prihodima i rashodima budžeta nego što se mislilo. To je u osnovi rezultat prihoda ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu

22. novembar 2021.

Predlog budžeta za 2022. predviđa nastavak postepenog smanjivanja fiskalnog deficita u odnosu na prethodne godine. Predviđeni fiskalni deficit u 2022. iznosi približno 1,7 mlrd evra (3% BDP-a), što je manje od ostvarenog deficita u 2020. godini (3,8 mlrd evra) i planiranog deficita u 2021. godini (2,6 mlrd evra). Pritom, predviđeni fiskalni deficit u 2022. vodi i ka blagom umanjenju prevelikog učešća javnog ... detaljnije

Mišljenje na Revidiranu fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

2. novembar 2021.

Revidirana Fiskalna strategija zadržava načelno dobre ciljeve fiskalne politike – postepeno smanjenje deficita i duga države. Glavni kvantitativni ciljevi revidirane Strategije ostali su nepromenjeni u odnosu na njen Nacrt iz maja 2021. godine. Fiskalni deficit trebalo bi prvo da se smanji u 2022. na 3% BDP-a, a zatim da nastavi dodatno da se smanjuje do 1% BDP-a u 2024. godini. Cilj za javni dug ostao je da se njegovo ... detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2021. i osnovne preporuke za budžet 2022. godine

25. oktobar 2021.

Predloženi rebalans budžeta Republike usmeren je ka stabilizaciji javnih finansija zbog čega se, uz određene zamerke, može oceniti povoljno. Od izbijanja zdravstvene krize početkom 2020. javne finansije Srbije bile su prinuđene da se brzo prilagođavaju na novonastalu situaciju i trpe velike vanredne troškove. To je rezultiralo neuobičajeno velikim brojem izmena (rebalansa) budžeta kojima je tokom godine sn ... detaljnije

Две деценије Закона о порезу на доходак грађана: могућности и потребе за системском реформом

1. јул 2021.

Две деценије стар Закон о опорезивању дохотка грађана одступа од европских стандарда јер неједнако опорезује сродне категорије прихода, прописује скромне олакшице за раднике са ниским и/или нередовним примањима и потпуно изоставља пореске кредите за издржаване чланове породице. Створени су технички услови за пореску реформу којом би сви облици прихода од рада (зараде, привремени и повремени ... детаљније

Mišljenje na Nacrt Fiskalne strategije za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

4. jun 2021.

Fiskalna strategija predviđa načelno dobre ciljeve fiskalne politike u srednjem roku. Nakon snažnog povećanja fiskalnog deficita tokom trajanja zdravstvene krize u 2020. i 2021. godini – nacrtom Fiskalne strategije predviđeno je postepeno uravnoteženje javnih finansija u srednjem roku. Planirano je da se fiskalni deficit s oko 7% BDP-a ... detaljnije

Fiskalna i ekonomska analiza neselektivnih novčanih isplata građanima

5. maj 2021.

Neselektivna podela sredstava svim punoletnim građanima (ili svim penzionerima) loša je mera ekonomske politike koju bi trebalo trajno napustiti. Slično kao u 2020. kad je svim punoletnim građanima bila pružena mogućnost da dobiju 100 evra jednokratne pomoći iz budžeta, nedavno usvojenim rebalansom predviđa se i u 2021. neselektivna isplata od 60 evra svim punoletnim građanima (u dve jednake rate u maju i ... detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2021. godinu

20. april 2021.

Predloženim rebalansom planira se zaokret u fiskalnoj politici – kroz veoma snažno povećanje budžetskog deficita uz posledičan rast javnog duga. Nakon rekordno velikog deficita države u kriznoj 2020. godini od 8,1% BDP-a (oko 3,7 mlrd evra), budžetom za 2021. bilo je planirano da se javne finansije Srbije uvedu u nešto mirnije vode. Zbog toga je prvobitni budžet za 2021. predviđao da se fiskalni deficit smanji na 3% ... detaljnije

Antikrizne mere u 2021. godini: Odgovornim pristupom sprečiti preterano zaduživanje države

2. februar 2021.

Budžet Srbije u 2021. je u deficitu i bez novog paketa antikriznih mera koji se sada najavljuje. Stoga se nova isplata državne pomoći privredi i stanovništvu (koja nije predviđena važećim budžetom) može finansirati samo dodatnim povećanjem fiskalnog deficita i novim zaduživanjem države u 2021. godini – preko iznosa od oko 1,5 mlrd evra koliko je već ... detaljnije

Mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

28. decembar 2020.

Fiskalna strategija za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. predviđa postepeno vraćanje u ravnotežu javnih finansija. Planirano je da se fiskalni deficit sa 8,9% BDP-a iz 2020. smanji za tri godine na 1% BDP-a uz smanjenje javnog duga sa skoro 60% BDP-a na 56% BDP-a. Strategijom se planira i veliko poboljšanje strukture budžeta tako što ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike za 2019. godinu

28. decembar 2020.

Predloženi završni račun za 2019. praktično je potvrdio prethodne informacije o fiskalnom rezultatu Republike iz mesečnih izveštaja Ministarstva finansija. Prema Predlogu završnog računa budžeta Republike za 2019. godinu, Srbija je prethodnu godinu završila sa suficitom u republičkom budžetu od 13,4 mlrd dinara, što je gotovo identično ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2021. godinu

1. decembar 2020.

Predlogom budžeta za 2021. predviđen je deficit Republike od 178,5 mlrd dinara (3% BDP-a) i neznatno veći deficit na nivou opšte države od oko 180,3 mlrd dinara. Ovaj plan, međutim, počiva na optimističnoj pretpostavci da će rast BDP-a u 2021. biti visokih 6% koja lako može da se ne ostvari. U slučaju nižeg privrednog rasta javni prihodi se ne bi realizovali po planu, pa bi deficit mogao biti osetno veći od 3% ... detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2020. i preporuke za fiskalnu politiku u 2021. godini

09. novembar 2020.

Rebalansom je predviđen rekordno visok deficit republičkog budžeta od 483 mlrd dinara (8,8% BDP-a) dok je na nivou opšte države planiran deficit od 492 mlrd dinara (8,9% BDP-a). Ovo je ubedljivo najveći fiskalni deficit Srbije od kad se o tome objavljuju podaci i veći je za oko 40% ... detaljnije

Efekti mere „100 evra punoletnim građanima“ na nejednakost i siromaštvo (komentar studije Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj)

5. oktobar 2020.

Studija Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pogrešno zaključuje da je program isplate 100 evra punoletnim građanima imao „zadivljujuće snažne efekte na smanjenje nejednakosti i siromaštva“ u Srbiji. Pogrešan zaključak studije MOR-a i EBRD-a ... detaljnije

Efekat zdravstvene krize na fiskalna i ekonomska kretanja u 2020. i preporuke za fiskalnu politiku u 2021. godini

20. jul 2020.

Nakon preduzetih mera za spasavanje privrede novi izazovi su zaustavljanje rasta javnog duga i ispravljanje naraslih neravnoteža u budžetu. Zdravstvena kriza se nastavlja, privreda je i dalje u problemima, a država više nema toliko raspoloživih resursa za snažnu intervenciju – tim pre jer se već neracionalno zadužila i potrošila preko 600 mln evra za isplatu 100 evra punoletnim građanima ... detaljnije

Ocena Vladine uredbe o rebalansu budžeta za 2020. godinu

28. april 2020.

Rebalans budžeta Republike za 2020. godinu usvaja se mimo striktno definisane procedure u Zakonu o budžetskom sistemu, uredbom Vlade od 24. aprila 2020. godine. Postoji nekoliko razloga koji su uslovili usvajanje rebalansa po ubrzanoj proceduri. Prvo, rebalans omogućava hitno dodatno zaduživanje države i sprovođenje mera za pomoć privredi tokom pandemije – koje bez ... detaljnije

 Informator o radu  Javne nabavke  Javni konkursi
 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti