Naslovna strana

Aktuelno

Fiskalna i ekonomska analiza neselektivnih novčanih isplata građanima

5. maj 2021.

Neselektivna podela sredstava svim punoletnim građanima (ili svim penzionerima) loša je mera ekonomske politike koju bi trebalo trajno napustiti. Slično kao u 2020. kad je svim punoletnim građanima bila pružena mogućnost da dobiju 100 evra jednokratne pomoći iz budžeta, nedavno usvojenim rebalansom predviđa se i u 2021. neselektivna isplata od 60 evra svim punoletnim građanima (u dve jednake rate u maju i ... detaljnije

This is an example of a HTML caption with a link.

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2021. godinu

20. april 2021.

Predloženim rebalansom planira se zaokret u fiskalnoj politici – kroz veoma snažno povećanje budžetskog deficita uz posledičan rast javnog duga. Nakon rekordno velikog deficita države u kriznoj 2020. godini od 8,1% BDP-a (oko 3,7 mlrd evra), budžetom za 2021. bilo je planirano da se javne finansije Srbije uvedu u nešto mirnije vode. Zbog toga je prvobitni budžet za 2021. predviđao da se fiskalni deficit smanji na 3% ... detaljnije

Antikrizne mere u 2021. godini: Odgovornim pristupom sprečiti preterano zaduživanje države

2. februar 2021.

Budžet Srbije u 2021. je u deficitu i bez novog paketa antikriznih mera koji se sada najavljuje. Stoga se nova isplata državne pomoći privredi i stanovništvu (koja nije predviđena važećim budžetom) može finansirati samo dodatnim povećanjem fiskalnog deficita i novim zaduživanjem države u 2021. godini – preko iznosa od oko 1,5 mlrd evra koliko je već ... detaljnije

Mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

28. decembar 2020.

Fiskalna strategija za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. predviđa postepeno vraćanje u ravnotežu javnih finansija. Planirano je da se fiskalni deficit sa 8,9% BDP-a iz 2020. smanji za tri godine na 1% BDP-a uz smanjenje javnog duga sa skoro 60% BDP-a na 56% BDP-a. Strategijom se planira i veliko poboljšanje strukture budžeta tako što ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike za 2019. godinu

28. decembar 2020.

Predloženi završni račun za 2019. praktično je potvrdio prethodne informacije o fiskalnom rezultatu Republike iz mesečnih izveštaja Ministarstva finansija. Prema Predlogu završnog računa budžeta Republike za 2019. godinu, Srbija je prethodnu godinu završila sa suficitom u republičkom budžetu od 13,4 mlrd dinara, što je gotovo identično ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2021. godinu

1. decembar 2020.

Predlogom budžeta za 2021. predviđen je deficit Republike od 178,5 mlrd dinara (3% BDP-a) i neznatno veći deficit na nivou opšte države od oko 180,3 mlrd dinara. Ovaj plan, međutim, počiva na optimističnoj pretpostavci da će rast BDP-a u 2021. biti visokih 6% koja lako može da se ne ostvari. U slučaju nižeg privrednog rasta javni prihodi se ne bi realizovali po planu, pa bi deficit mogao biti osetno veći od 3% ... detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2020. i preporuke za fiskalnu politiku u 2021. godini

09. novembar 2020.

Rebalansom je predviđen rekordno visok deficit republičkog budžeta od 483 mlrd dinara (8,8% BDP-a) dok je na nivou opšte države planiran deficit od 492 mlrd dinara (8,9% BDP-a). Ovo je ubedljivo najveći fiskalni deficit Srbije od kad se o tome objavljuju podaci i veći je za oko 40% ... detaljnije

Efekti mere „100 evra punoletnim građanima“ na nejednakost i siromaštvo (komentar studije Međunarodne organizacije rada i Evropske banke za obnovu i razvoj)

5. oktobar 2020.

Studija Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pogrešno zaključuje da je program isplate 100 evra punoletnim građanima imao „zadivljujuće snažne efekte na smanjenje nejednakosti i siromaštva“ u Srbiji. Pogrešan zaključak studije MOR-a i EBRD-a ... detaljnije

Efekat zdravstvene krize na fiskalna i ekonomska kretanja u 2020. i preporuke za fiskalnu politiku u 2021. godini

20. jul 2020.

Nakon preduzetih mera za spasavanje privrede novi izazovi su zaustavljanje rasta javnog duga i ispravljanje naraslih neravnoteža u budžetu. Zdravstvena kriza se nastavlja, privreda je i dalje u problemima, a država više nema toliko raspoloživih resursa za snažnu intervenciju – tim pre jer se već neracionalno zadužila i potrošila preko 600 mln evra za isplatu 100 evra punoletnim građanima ... detaljnije

Ocena Vladine uredbe o rebalansu budžeta za 2020. godinu

28. april 2020.

Rebalans budžeta Republike za 2020. godinu usvaja se mimo striktno definisane procedure u Zakonu o budžetskom sistemu, uredbom Vlade od 24. aprila 2020. godine. Postoji nekoliko razloga koji su uslovili usvajanje rebalansa po ubrzanoj proceduri. Prvo, rebalans omogućava hitno dodatno zaduživanje države i sprovođenje mera za pomoć privredi tokom pandemije – koje bez ... detaljnije

Ocena antikriznog programa ekonomskih mera

8. april 2020.

Cilj Vladinog antikriznog programa ekonomskih mera jeste da pomogne što većem delu privatnog sektora da opstane, tj. da trenutni pad poslovne aktivnosti ne dovede do trajnog i prekomernog gašenja radnih mesta i ogromne štete za građane, privredu, na kraju posledično i za same javne finansije. Za sprovođenje ovih mera planirano je relativno snažno zaduživanje države ... detaljnije

Zaduženje države za efikasno saniranje ekonomskih posledica krize jeste opravdano

20. mart 2020. godine

Najvažniji zadatak budžeta tokom pandemije izazvane virusom korona jeste da neposredno finanisira sve troškove borbe za živote i zdravlje građana Srbije. Uz to, budžet bi morao da ima važnu ulogu u umanjenju ekonomske štete za ugrožene građane i delove privrede koji će ovom krizom biti najviše pogođeni. Fiskalni savet zato podržava jednokratno, privremeno ... detaljnije

Migracije sa istoka na zapad Evrope: Da li Srbija može da odoli naletima vetra?

28. februar 2020. godine

Rastuća tražnja Zapadne Evrope za obučenom radnom snagom usisava najvrednije ljudske resurse zemalja CIE i tako ugrožava njihovu ekonomsku perspektivu. Ocenjeni ekonometrijski model pokazuje da su emigracijama najviše pogođene zemlje CIE koje imaju najlošije uređenu državu: visoku korupciju, nizak nivo vladavine prava i loš kvalitet javnih usluga ... detaljnije

Osnovni nalazi iz završnih računa za period 2002-2018 i Ocena Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2018. godinu

12. decembar 2019. godine

Nakon tri godine neobjavljivanja i sedamnaest godina neusvajanja završnih računa u Narodnoj skupštini, ovi važni zakoni za period 2002-2018. godine ušli su u skupštinsku proceduru. Time je učinjen značajan korak ka unapređenju sistema za upravljanje javnim finansijama, jer jedino završni računi daju konačne i dovoljno sveobuhvatne informacije o izvršenju budžeta ... detaljnije

Analiza poslovanja i preporuke za reformu i povećanje investicija EPS-a

19. novembar 2019. godine

EPS već duži niz godina ne posluje uspešno i sada se nalazi na prekretnici – za održivost samog preduzeća i energetsku stabilnost zemlje u narednom periodu neophodan je snažan zaokret u poslovanju i hitno pokretanje novog, velikog investicionog ciklusa. Domaća tražnja za električnom energijom već je sustigla EPS-ove proizvodne mogućnosti, a očekuje se da će ih znatno premašiti u sledećih ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2020. godinu i Revidirane Fiskalne strategije za 2020-2022.

19. novembar 2019. godine

Ocenjujemo da je predloženi budžet za 2020. godinu, u zadatim okvirima, relativno dobro planiran. Najveća ekonomska greška koja se odnosi na planiranu budžetsku politiku u 2020. napravljena je pre izrade budžeta za sledeću godinu – rebalansom budžeta za 2019. Tim rebalansom definisano je prekomerno povećanje plata u opštoj državi u proseku od 9,6% (znatno brže od rasta privredne aktivnosti) što je unapred ... detaljnije

Strateške preporuke za budžet i fiskalnu politiku u 2020. godini

3. oktobar 2019. godine

U budžetu za 2020. godinu pojaviće se fiskalni prostor za nove ekonomske politike od gotovo 400 mln evra, što jesu značajna sredstva ali su ipak nedovoljna da odgovore na sve objektivne potrebe zemlje. Analiza najvećih slabosti domaće ekonomije pokazuje da je najbolje da se ova ograničena sredstva upotrebe za podsticaj nedovoljnom privrednom rastu smanjenjem poreza privredi, kao i u izgradnju ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2019. godinu

1. oktobar 2019. godine

Rebalansom budžeta predviđeno je da se do kraja godine potroši sav višak sredstava koji bi se tokom 2019. godine ostvario u republičkom budžetu, koji je ostvaren zahvaljujući boljoj naplati javnih prihoda od očekivane. Povećanjem javnih rashoda za oko 50 mlrd dinara, umesto malog suficita budžet će završiti u deficitu od 0,5% BDP-a – što je prvobitno i bilo planirano za ovu godinu. Analiza Fiskalnog saveta ... detaljnije

Platni razredi i zaposlenost u državnom sektoru Srbije: od nedovršene reforme do održivog sistema

4. jul 2019. godine

Uređen sistem zarada i zaposlenosti u javnom sektoru jedan je od temelja funkcionalne države, a u Srbiji taj sistem ne postoji. Uspostavljanje pravičnog sistema plata i zaposlenosti jeste veliki stručni i politički izazov, ali je najveći broj evropskih zemalja bio u stanju da na njega uspešno odgovori. U Srbiji se ove reforme najavljuju od 2014. godine ... detaljnije

Mišljenje na nacrt Fiskalne strategije za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

4. jul 2019. godine

Kvantitativni ciljevi postavljeni u nacrtu Fiskalne strategije su dobro odabrani i ostvarivi. Nizak srednjoročni fiskalni deficit od 0,5% BDP-a odgovarajući je za Srbiju, jer vodi ka daljem smanjenju učešća javnog duga u BDP-u, što osigurava makroekonomsku stabilnost. Međutim, za potpuno ozdravljenje javnih finansija Srbije i održivo ubrzanje privrednog rasta potrebno ... detaljnije

 Informator o radu  Javne nabavke  Javni konkursi
 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti