Насловна » Документи

Документи

Закон о буџетском систему

 Преузмите документ Закон о буџетском систему

Закони о буџету Републике Србије

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину

Фискалне стратегије

 Преузмите документ Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

 Преузмите документ Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

 Преузмите документ Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Општа акта

 Преузмите документ Одлука о образовању и раду Стручних служби Фискалног савета

 Преузмите документ Пословник о раду Фискалног савета

 Преузмите документ Правилник о попуњавању радних места у Стручним службама Фискалног савета

 Преузмите документ Пословник о раду жалбене комисије Фискалног савета

 Преузмите документ Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Фискалног савета

 Преузмите документ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Фискалном савету

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја  Заштита података о личности