Naslovna strana

Aktuelno

Fiskalna stabilizacija: ovaj put uz reforme EPS-a?

10. mart 2023.

Prezentacija profesora Pavla Petrovića na Kopaonik biznis forumu 2023. godine. ...


detaljnije

Оцена Предлога закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину

5. децембар 2022.

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину потврђује претходно познату чињеницу да је дефицит републичког буџета у тој години износио 4,5% БДП-а, али овај документ доноси и нове информације у погледу структуре буџетских прихода и расхода. Кључна разлика је то што је овај фискални резултат остварен на вишем нивоу прихода и расхода него што је било исказано у месечним извештајима Министарства ...детаљније

Ocena Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

5. decembar 2022.

Predlog budžeta za 2023. predviđa relativno visok fiskalni deficit od 264 mlrd dinara ili 3,3% BDP-a. Kad se to uporedi s deficitom od 3,9% BDP-a koji je planiran nedavno usvojenim rebalansom budžeta za 2022, ipak se može oceniti da budžet za 2023. postepeno vodi javne finansije u dobrom smeru. Glavni razlog zbog kog fiskalna unapređenja nisu mogla da budu snažnija je još uvek veliki gubitak javnih preduzeća iz energetskog sektora (EPS i Srbijagas) koji ...detaljnije

Mišljenje na Revidiranu Fiskalnu strategiju za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

17. novembar 2022.

Još od izbijanja zdravstvene krize 2020. na koju se nadovezala i energetska kriza, budžet Srbije beleži vanredno velike deficite. Oni su dobrim delom bili posledica neoortodoksnih rashodnih politika države (velike subvencije privredi, neselektivna davanja stanovništvu, pokrivanje ogromnih gubitaka javnih preduzeća iz energetskog sektora i dr). To, međutim, ne može da traje neograničeno i fiskalna politika mora da se vrati u kolosek, što ...detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2022. godinu

8. novembar 2022.

Predloženi rebalans budžeta Republike donosi neuobičajeno velike promene i na strani javnih prihoda i na strani javnih rashoda, kao i povećanje planiranog deficita sa 3 na skoro 4% BDP-a. Tri su glavna razloga zbog kog se predloženi rebalans toliko razlikuje od inicijalnog budžeta. Prvi je snažno ubrzanje inflacije koje najvećim delom stoji iza povećanja javnih prihoda. Budžet je izrađen s pretpostavkom ...detaljnije

Predlog mera socijalne i poreske politike za smanjenje nejednakosti i rizika od siromaštva u Republici Srbiji

30. septembar 2022.

Kriza izazvana pandemijom Kovid-19 dodatno je naglasila probleme nejednakosti u većem broju država, uključujući Republiku Srbiju gde su stope nejednakosti i rizika od siromaštva godinama osetno iznad evropskog proseka. U ovoj analizi Fiskalnog saveta ukazujemo na mogućnosti i potrebe za sistemskim unapređenjima socijalne i poreske politike kako bi se obezbedila dodatna podrška ugroženim domaćinstvima, naročito nakon skorašnjih ...detaljnije

Strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize: uzroci, troškovi i moguća rešenja

7. jul 2022.

Krupne greške u upravljanju EPS-om i Srbijagasom došle su na naplatu tokom svetske energetske krize Nepovoljne globalne okolnosti bile su okidač koji je razotkrio domaću krizu državnih energetskih preduzeća, a koja je tinjala već duže vreme. Ove dve krize (svetska, a naročito domaća) dovele su do toga da je od jeseni 2021. glavni problem Srbije postalo pitanje kako da se finansira i obezbedi uredno ...detaljnije

Mišljenje na Nacrt Fiskalne strategije za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

3. jun 2022.

Nacrt Fiskalne strategije za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. izrađen je u specifični okolnostima, zbog čega ima određena objektivna ograničenja. Pre svega, još uvek se ne mogu precizno sagledati svi efekti koji će na ekonomiju i fiskalnu politiku Srbije imati rastuće globalne neizvesnosti usled rata u Ukrajini, uz energetsku krizu i snažan rast cena hrane ...detaljnije

Antikrizne budžetske mere tokom pandemije COVID-19: troškovi, rezultati i pouke

13. april 2022.

Imajući u vidu rastuću ekonomsku neizvesnost analiza fiskalne politike tokom prethodne dve godine može pomoći da se nova kriza lakše prebrodi. Svrha ovog istraživanja je da se doprinese objektivnom razumevanju dometa i efekata budžetske podrške tokom trajanja krize COVID-19, ne samo zbog užeg stručnog sagledavanja fiskalne politike tokom 2020. i 2021. godine, već i da se ...detaljnije

Fiskalni rizici Srbije na početku nove globalne neizvesnosti

6. mart 2022.

Prezentacija profesora Pavla Petrovića na Kopaonik biznis forumu 2022. godine ...


detaljnije

15 godina privatnih penzionih fondova u Srbiji: Dosadašnji razvoj i preporuke za reforme

26. januar 2022.

Tokom prethodnih 15 godina privatni penzijski fondovi ostvarili su realne stope prinosa od 2,2% godišnje ali nisu opravdali reformska očekivanja. Dosadašnja investiciona politika koja se dominantno oslanja na državne obveznice nije u stanju da štedišama pruži zadovoljavajuće stope prinosa koji su u 2020. i 2021. godini bili negativni u realnom iznosu (-0,3% i -6,1%). Uprkos izdašnim i ekskluzivnim poreskim ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu

26. novembar 2021.

Završni račun budžeta Republike za 2020. potvrdio je iznos ostvarenog fiskalnog deficita u toj godini, ali doneo je i neka nova saznanja. Naime, fiskalni deficit u 2020. iznosio je 458 mlrd dinara (8,3% BDP-a), što je informacija kojom smo raspolagali i ranije, a nova informacija je to da je ovaj rezultat ostvaren s većim i prihodima i rashodima budžeta nego što se mislilo. To je u osnovi rezultat prihoda ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu

22. novembar 2021.

Predlog budžeta za 2022. predviđa nastavak postepenog smanjivanja fiskalnog deficita u odnosu na prethodne godine. Predviđeni fiskalni deficit u 2022. iznosi približno 1,7 mlrd evra (3% BDP-a), što je manje od ostvarenog deficita u 2020. godini (3,8 mlrd evra) i planiranog deficita u 2021. godini (2,6 mlrd evra). Pritom, predviđeni fiskalni deficit u 2022. vodi i ka blagom umanjenju prevelikog učešća javnog ... detaljnije

Mišljenje na Revidiranu fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

2. novembar 2021.

Revidirana Fiskalna strategija zadržava načelno dobre ciljeve fiskalne politike – postepeno smanjenje deficita i duga države. Glavni kvantitativni ciljevi revidirane Strategije ostali su nepromenjeni u odnosu na njen Nacrt iz maja 2021. godine. Fiskalni deficit trebalo bi prvo da se smanji u 2022. na 3% BDP-a, a zatim da nastavi dodatno da se smanjuje do 1% BDP-a u 2024. godini. Cilj za javni dug ostao je da se njegovo ... detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2021. i osnovne preporuke za budžet 2022. godine

25. oktobar 2021.

Predloženi rebalans budžeta Republike usmeren je ka stabilizaciji javnih finansija zbog čega se, uz određene zamerke, može oceniti povoljno. Od izbijanja zdravstvene krize početkom 2020. javne finansije Srbije bile su prinuđene da se brzo prilagođavaju na novonastalu situaciju i trpe velike vanredne troškove. To je rezultiralo neuobičajeno velikim brojem izmena (rebalansa) budžeta kojima je tokom godine sn ... detaljnije

Две деценије Закона о порезу на доходак грађана: могућности и потребе за системском реформом

1. јул 2021.

Две деценије стар Закон о опорезивању дохотка грађана одступа од европских стандарда јер неједнако опорезује сродне категорије прихода, прописује скромне олакшице за раднике са ниским и/или нередовним примањима и потпуно изоставља пореске кредите за издржаване чланове породице. Створени су технички услови за пореску реформу којом би сви облици прихода од рада (зараде, привремени и повремени ... детаљније

Mišljenje na Nacrt Fiskalne strategije za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

4. jun 2021.

Fiskalna strategija predviđa načelno dobre ciljeve fiskalne politike u srednjem roku. Nakon snažnog povećanja fiskalnog deficita tokom trajanja zdravstvene krize u 2020. i 2021. godini – nacrtom Fiskalne strategije predviđeno je postepeno uravnoteženje javnih finansija u srednjem roku. Planirano je da se fiskalni deficit s oko 7% BDP-a ... detaljnije

Fiskalna i ekonomska analiza neselektivnih novčanih isplata građanima

5. maj 2021.

Neselektivna podela sredstava svim punoletnim građanima (ili svim penzionerima) loša je mera ekonomske politike koju bi trebalo trajno napustiti. Slično kao u 2020. kad je svim punoletnim građanima bila pružena mogućnost da dobiju 100 evra jednokratne pomoći iz budžeta, nedavno usvojenim rebalansom predviđa se i u 2021. neselektivna isplata od 60 evra svim punoletnim građanima (u dve jednake rate u maju i ... detaljnije

Ocena Predloga rebalansa budžeta Republike za 2021. godinu

20. april 2021.

Predloženim rebalansom planira se zaokret u fiskalnoj politici – kroz veoma snažno povećanje budžetskog deficita uz posledičan rast javnog duga. Nakon rekordno velikog deficita države u kriznoj 2020. godini od 8,1% BDP-a (oko 3,7 mlrd evra), budžetom za 2021. bilo je planirano da se javne finansije Srbije uvedu u nešto mirnije vode. Zbog toga je prvobitni budžet za 2021. predviđao da se fiskalni deficit smanji na 3% ... detaljnije

Antikrizne mere u 2021. godini: Odgovornim pristupom sprečiti preterano zaduživanje države

2. februar 2021.

Budžet Srbije u 2021. je u deficitu i bez novog paketa antikriznih mera koji se sada najavljuje. Stoga se nova isplata državne pomoći privredi i stanovništvu (koja nije predviđena važećim budžetom) može finansirati samo dodatnim povećanjem fiskalnog deficita i novim zaduživanjem države u 2021. godini – preko iznosa od oko 1,5 mlrd evra koliko je već ... detaljnije

Mišljenje na Fiskalnu strategiju za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

28. decembar 2020.

Fiskalna strategija za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. predviđa postepeno vraćanje u ravnotežu javnih finansija. Planirano je da se fiskalni deficit sa 8,9% BDP-a iz 2020. smanji za tri godine na 1% BDP-a uz smanjenje javnog duga sa skoro 60% BDP-a na 56% BDP-a. Strategijom se planira i veliko poboljšanje strukture budžeta tako što ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike za 2019. godinu

28. decembar 2020.

Predloženi završni račun za 2019. praktično je potvrdio prethodne informacije o fiskalnom rezultatu Republike iz mesečnih izveštaja Ministarstva finansija. Prema Predlogu završnog računa budžeta Republike za 2019. godinu, Srbija je prethodnu godinu završila sa suficitom u republičkom budžetu od 13,4 mlrd dinara, što je gotovo identično ... detaljnije

Ocena Predloga zakona o budžetu za 2021. godinu

1. decembar 2020.

Predlogom budžeta za 2021. predviđen je deficit Republike od 178,5 mlrd dinara (3% BDP-a) i neznatno veći deficit na nivou opšte države od oko 180,3 mlrd dinara. Ovaj plan, međutim, počiva na optimističnoj pretpostavci da će rast BDP-a u 2021. biti visokih 6% koja lako može da se ne ostvari. U slučaju nižeg privrednog rasta javni prihodi se ne bi realizovali po planu, pa bi deficit mogao biti osetno veći od 3% ... detaljnije

 Informator o radu  Javne nabavke  Javni konkursi
 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti