Насловна » Јавни конкурси

Јавни конкурси

 • Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места од 28.2.2023 године, рок за пријаву истиче 8.3.2023. године

   Преузмите документ Интерни конкурс за извршилачко радно место

   Преузмите документ Образац пријаве за интерни конкурс

   Преузмите документ Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Фискалном савету оглашеног 28.2.2023. године, рок за подношења пријава је истекао 8.3.2023. године.

   Преузмите документ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

  ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ПРИПРЕМУ КАНДИДАТА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА


   Преузмите документ Закон о буџетском систему

   Преузмите документ Закон о државним службеницима

   Преузмите документ Закон о платама државних службеника и намештеника

   Преузмите документ Закон о раду

   Преузмите документ Посебан колективни уговор за државне органе

   Преузмите документ Уредба о интерном и јавном конкурсу

   Преузмите документ Уредба о вредновању радне успешности државних службеника

 

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места од 22.02.2023. године, рок за пријаву истиче 02.03.2023. године

   Преузмите документ Јавни конкурс за извршилачко радно место ПДФ

   Преузмите документ Образац пријаве за јавни конкурс ПДФ

   Преузмите документ Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак-према шифрама подносиоца пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Фискалном савету оглашеног 22.2.2023. године, рок за подношења пријава је истекао 2.3.2023. године

   Преузмите документ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

  ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ПРИПРЕМУ КАНДИДАТА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА


   Преузмите документ Закон о буџетском систему

   Преузмите документ Закон о буџету РС за 2023. годину

   Преузмите документ Закон о финансирању локалне самоуправе

   Преузмите документ Закон о јавним предузећима

   Преузмите документ Закон о јавном дугу

   Преузмите документ Закон о пореском поступку и пореској администрацији

   Преузмите документ Закон о порезима на имовину

   Преузмите документ Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

 

 • Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места од 26.10.2022. године, рок за пријаву истиче 3.11.2022.

   Преузмите документ Преузмите текст јавног конкурса

   Преузмите документ Преузмите образац пријаве на јавни конкурс

   Преузмите документ Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак према шифрама подносилаца пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Фискалном савету, оглашеног 26.10.2022. године, рок за подношење пријава је истекао 3.11.2022. године

   Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор


  ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ПРИПРЕМУ КАНДИДАТА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА


   Преузмите документ Закон о буџетском систему

   Преузмите документ Закон о буџету РС за 2022. годину

   Преузмите документ Закон о финансирању локалне самоуправе

   Преузмите документ Закон о јавним предузећима

   Преузмите документ Закон о јавном дугу

   Преузмите документ Закон о пореском поступку и пореској администрацији

   Преузмите документ Закон о порезу на имовину

   Преузмите документ Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

 

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места од 21.8.2019. године, рок за пријаву истиче 29.8.2019. године

   Преузмите документ Преузмите текст јавног конкурса

   Преузмите документ Преузмите образац пријаве на јавни конкурс

   Преузмите документ Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак-према шифрама подносиоца пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Фискалном савету оглашеног 21.8.2019. године, рок за подношења пријава је истекао 29.8.2019. године

   Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор


  ИНФОРМАЦИЈЕ О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ПРИПРЕМУ КАНДИДАТА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

   Преузмите документ Закон о буџетском систему

   Преузмите документ Закон о буџету РС за 2019. годину

   Преузмите документ Закон о финансирању локалне самоуправе

   Преузмите документ Закон о јавним предузећима

   Преузмите документ Закон о јавном дугу

   Преузмите документ Закон о пореском поступку и пореској администрацији

   Преузмите документ Закон о порезима на имовину

   Преузмите документ Фискална стратегија за 2019. годину с пројекцијама за 2020. и 2021. годину

   Преузмите документ Програм економских реформи за период од 2019. до 2021. године

 

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места од 4.10.2017. рок за пријаву истиче 12.10.2017.

   Преузмите документ Преузмите документ

   Преузмите документ Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места

 

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 13.07.2016. – рок за пријаву истиче 21.07.2016.

   Преузмите документ Преузмите документ

 

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - 03.12.2012.

   Преузмите документ Преузмите документ

 

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Фискалном Савету - 25.11.2011.

   Преузмите документ Преузмите документ

 

 • Обавештење о интерном конкурсу за попуњавање положаја секретара Фискалног савета - 14.07.2011.

   Преузмите документ Преузмите документ

 

 Врх стране
 Оцене и мишљења Месечни извештаји Истраживачки радови Анализе,ставови и предлози Информацијe од јавног значаја Заштита података о личности