Naslovna » Javni konkursi

Javni konkursi

 • Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta od 28.2.2023 godine, rok za prijavu ističe 8.3.2023. godine

   Preuzmite dokument Interni konkurs za izvršilačko radno mesto

   Preuzmite dokument Obrazac prijave za interni konkurs

   Preuzmite dokument Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa podnosioca prijave na interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Fiskalnom savetu oglašenog 28.2.2023. godine, rok za podnošenja prijava je istekao 8.3.2023. godine.

   Preuzmite dokument LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

  INFORMACIJE O MATERIJALIMA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVERU POSEBNIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA


   Preuzmite dokument Zakon o budžetskom sistemu

   Preuzmite dokument Zakon o državnim službenicima

   Preuzmite dokument Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

   Preuzmite dokument Zakon o radu

   Preuzmite dokument Poseban kolektivni ugovor za državne organe

   Preuzmite dokument Uredba o internom i javnom konkursu

   Preuzmite dokument Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta od 22.02.2023. godine, rok za prijavu ističe 02.03.2023. godine

   Preuzmite dokument Javni konkurs za izvršilačko radno mesto PDF

   Preuzmite dokument Obrazac prijave za javni konkurs PDF

   Preuzmite dokument Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak-prema šiframa podnosioca prijave na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Fiskalnom savetu oglašenog 22.2.2023. godine, rok za podnošenja prijava je istekao 2.3.2023. godine

   Preuzmite dokument LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

  INFORMACIJE O MATERIJALIMA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVERU POSEBNIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA


   Preuzmite dokument Zakon o budžetskom sistemu

   Preuzmite dokument Zakon o budžetu RS za 2023. godinu

   Preuzmite dokument Zakon o finansiranju lokalne samouprave

   Preuzmite dokument Zakon o javnim preduzećima

   Preuzmite dokument Zakon o javnom dugu

   Preuzmite dokument Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

   Preuzmite dokument Zakon o porezima na imovinu

   Preuzmite dokument Fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta od 26.10.2022. godine, rok za prijavu ističe 3.11.2022.

   Preuzmite dokument Preuzmite tekst javnog konkursa

   Preuzmite dokument Preuzmite obrazac prijave na javni konkurs

   Preuzmite dokument Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak prema šiframa podnosilaca prijave na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Fiskalnom savetu, oglašenog 26.10.2022. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 3.11.2022. godine

   Preuzmite dokument Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor


  INFORMACIJE O MATERIJALIMA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVERU POSEBNIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA


   Preuzmite dokument Zakon o budžetskom sistemu

   Preuzmite dokument Zakon o budžetu RS za 2022. godinu

   Preuzmite dokument Zakon o finansiranju lokalne samouprave

   Preuzmite dokument Zakon o javnim preduzećima

   Preuzmite dokument Zakon o javnom dugu

   Preuzmite dokument Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

   Preuzmite dokument Zakon o porezu na imovinu

   Preuzmite dokument Fiskalna strategija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta od 21.8.2019. godine, rok za prijavu ističe 29.8.2019. godine

   Preuzmite dokument Preuzmite tekst javnog konkursa

   Preuzmite dokument Preuzmite obrazac prijave na javni konkurs

   Preuzmite dokument Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak-prema šiframa podnosioca prijave na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Fiskalnom savetu oglašenog 21.8.2019. godine, rok za podnošenja prijava je istekao 29.8.2019. godine

   Preuzmite dokument Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor


  INFORMACIJE O MATERIJALIMA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVERU POSEBNIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA

   Preuzmite dokument Zakon o budžetskom sistemu

   Preuzmite dokument Zakon o budžetu RS za 2019. godinu

   Preuzmite dokument Zakon o finansiranju lokalne samouprave

   Preuzmite dokument Zakon o javnim preduzećima

   Preuzmite dokument Zakon o javnom dugu

   Preuzmite dokument Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

   Preuzmite dokument Zakon o porezima na imovinu

   Preuzmite dokument Fiskalna strategija za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

   Preuzmite dokument Program ekonomskih reformi za period od 2019. do 2021. godine

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta od 4.10.2017. rok za prijavu ističe 12.10.2017.

   Preuzmite dokument Preuzmite dokument

   Preuzmite dokument Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta 13.07.2016. – rok za prijavu ističe 21.07.2016.

   Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - 03.12.2012.

   Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 • Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Fiskalnom Savetu - 25.11.2011.

   Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 • Obaveštenje o internom konkursu za popunjavanje položaja sekretara Fiskalnog saveta - 14.07.2011.

   Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja Mesečni izveštaji Istraživački radovi Analize,stavovi i predlozi Informacije od javnog značaja Zaštita podataka o ličnosti