Naslovna » O nama » Fiskalna pravila

Fiskalna pravila

Fiskalna pravila postavlјaju ograničenja pred fiskalnu politiku, kako bi se ojačala budžetska disciplina, pobolјšala koordinacija između različitih nivoa vlasti i smanjila nesigurnost u pogledu buduće fiskalne politike. Određena su Zakonom o budžetskom sistemu.

Opštim fiskalnim pravilima određuje se, prvo, cilјni srednjoročni fiskalni deficit i, drugo, maksimalni odnos duga prema BDP. Opšta fiskalna pravila određuju da cilјni godišnji fiskalni deficit u srednjem roku iznosi 1% BDP. Pri tome se, da bi se omogućila anticiklična fiskalna politika, primenjuje formula za određivanje fiskalnog deficita. Formula zavisi od fiskalnog deficita u prethodnoj godini, cilјnog deficita i realne i potencijalne realne stope rasta BDP. Drugo opšte fiskalno pravilo određuje da dug opšteg nivoa države, ne uklјučujući obaveze po osnovu restitucije, neće biti veći od 45% BDP.

Posebna fiskalna pravila obezbeđuju da se smanjenje fiskalnog deficita u odnosu na BDP, najvećim delom ostvari preko smanjenja tekućih javnih rashoda. Cilј posebnih fiskalnih pravila je i da se promeni struktura javne potrošnje u pravcu smanjenja rashoda i povećanja javnih investicija. Principi odgovornog fiskalnog upravlјanja nalažu svođenje rashoda za plate i penzije na održiv nivo, tako da će se težiti tome da učešće plata opšteg nivoa države u BDP bude do 7%, odnosno učešće penzija do u BDP do 11%. Povećanje plata i penzija može se vršiti samo u godini u kojoj se na osnovu odgovarajućih planskih dokumenata nadležnih organa očekuje, odnosno procenjuje da će učešće plata opšteg nivoa države u BDP da bude 7%, odnosno učešće penzija u BDP do 11%, i to najviše dva puta godišnje, ali tako da očekivano učešće plata opšteg nivoa države, odnosno penzija u BDP nakon usklađivanja ne bude iznad navedenih procenata.

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti