Naslovna » O nama » Članovi Fiskalnog saveta

Članovi Fiskalnog saveta

Pavle Petrović, Predsednik Fiskalnog saveta

 Pavle  Petrović

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje ekonometriju i makroekonomiju. Oblast interesesovanja profesora Petrovića su kvantitativna istraživanja u makroekonomiji i makroekonomske politike: fiskalna i monetarna. Objavlјuje u vodećim svetskim časopisima: Journal of Money Credit and Banking, Journal of Development Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Macroeconomics... i recenzent je za većinu od njih. Bio je gostujući istraživač na univerzitetima Harvard, Princeton, Cornell. Bio je urednik Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika u Srbiji (2007 - 2011), gde se redovno analizira fiskalna politika i reforme u Srbiji. Bio je direktor i ko-osnivač CES Mecona-a (1992-1999) i intenzivno je sarađivao sa guvernerom Avramovićem (1995-96), uklјučujući studije o fiskalnoj održivosti i reformama. Na poziv g. Avramovića (ispred Saveza za promene), tokom 2000. vodi projekat o ekonomskoj stabilizaciji i neophodnim reformama u Srbiji, gde fiskalna reforma zauzima značajno mesto. Tokom 2001-2002. bio je pomoćnik ministra za finansije Vlade republike Srbije, zadužen za makroekonomsku i fiskalnu politiku, a 2003. godine bio je predsednik Saveta NBS.

Nikola Altiparmakov, Član Fiskalnog saveta

 Nikola  Altiparmakov

Nikola Altiparmakov je makroekonomista sa specijalizacijom u oblasti javnih finansija. Studirao je na vodećim međunarodnim univerzitetima, uklјučujući Kalifornijski Univerzitet Berkli u Sjedinjenim Državama i Toronto Univerzitet u Kanadi. Diplomirao je matematiku i ekonomiju kao student generacije, dok je magistrirao ekonomiju sa specijalizacijom u oblasti makroekonomije. Radi u oblasti javnih finansija u Srbiji od 2003. godine. Karijeru je započeo kao analitičar za javni dug u Trezoru Srbije, da bi zatim preuzeo poziciju makroekonomskog analitičara pri makro-fiskalnom odelјenju Ministarstva finansija. U periodu od 2005. do 2007. godine radio je kao ekonomski savetnik u Poreskoj upravi Srbije, gde je pratio proces uvođenja poreza na dodatu vrednost i istraživao mogućnosti reforme poreza na dohodak građana. Sledeće dve godine provodi radeći kao konsultant na projektu penzijske reforme, istražujući mogućnosti za uspostavlјanje fiskalno održivog i socijalno prihvatlјivog penzijskog sistema u Srbiji. Od 2008. godine radi kao fiskalni savetnik na projektu ekonomskog razvoja Srbije, izučavajući dugoročnu održivost javnih finansija u Srbiji. Objavio je veći broj akademskih i stručnih radova iz oblasti javnih finansija u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Bojan Dimitrijević, Član Fiskalnog saveta

 Bojan Dimitrijević

Bojan Dimitrijević trenutno radi kao profesor strukovnih i specijalističkih studija na Beogradskoj poslovnoj školi, Univerziteta u Beogradu. Osnovne i poslediplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je doktorirao 1996. godine s temom „Hiperinflacija – teorija i ekonomska politika“. Tokom akademske karijere izvodio je nastavu na većem broju domaćih visokoškolskih ustanova: Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Vojnoj akademiji, Beogradskoj otvorenoj školi, Fakultetu za uslužni biznis Univerziteta Edukons i drugim. U periodu 2004-2007. godina, bio je poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, a zatim je učestvovao i u izvršnoj vlasti kao ministar zadužen za resor trgovine i turizma. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja profesora Dimitrijevića su makroekonomija, ekonomske politike, ekonomija javnog sektora, a predavao je i predmete iz oblasti razvoja ekonomske misli, ekonomike evropskih integracija i mikroekonomije. Učesnik je mnogih ekonomskih konferencija, kongresa, okruglih stolova i prezentacija domaćeg i međunarodnog karaktera. Objavio je više od šezdeset stručnih radova iz oblasti makroekonomije, istorije ekonomske misli, ekonomske politike, monetarne politike, tranzicije i ekonomije Evropske unije, pri čemu je i autor (ili koautor) sedam knjiga iz oblasti ekonomije. U saradnji sa prof. dr Draganom Subotićem pokrenuo teorijski časopis »Poslovna ekonomija« pri Univerzitetu Edukons iz Sremske Kamenice i časopis je trenutno na listi Ministarstva nauke kao vodeći nacionalni časopis. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije. Govori engleski, služi se ruskim.

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti