Насловна » Извештаји » Анализе, ставови и предлози

Анализе, ставови и предлози

19. јануар 2017.

Одговор на тврдње министра Вујовића да су оцене Фискалног савета паушалне

Министар Вујовић у изјави за лист Данас (18.1.2017. године) погрешно тумачи ставове и анализе Фискалног савета и неосновано закључује да су оцене Фискалног савета паушалне. Стварне оцене Фискалног савета знатно се разликују од тумачења министра и, уз све релевантне анализе, објављене су приликом оцене буџета за 2017. и Фискалне стратегије за период 2017-2019. године. Ови извештаји доступни су на сајту Фискалног савета и достављени су Министарству финансија.

Преузмите документ

 

8. септембар 2016.

Одговор Фискалног савета поводом саопштења ЕПС-а

Јавно предузеће Електропривреда Србије (ЕПС) у саопштењу од 7. септембра 2016. године износи став да Фискални савет у извештају „Анализа текућих фискалних кретања и очекивано извршење буџета у 2016. години“ од 5. септембра 2016. године даје паушалне оцене о кретању зарада у том предузећу, као и да су закључци до којих је Фискални савет дошао у анализи пословања ЕПС-а погрешни. Фискални савет чврсто стоји иза свих својих ставова и закључака из последњег извештаја. Они нису производ паушалних оцена већ анализе званичних финансијских извештаја ЕПС-а за 2015. и за претходне године. Сви закључци до којих смо дошли образложени су детаљно у извештају који је јавно доступан на сајту Фискалног савета.

Преузмите документ

 

10. март 2016.

Саопштење поводом напада НАЛЕД-а на једног од чланова Фискалног савета

Потпредседница Управног одбора НАЛЕД-а је текстом објављеним у листовима Данас (08.03.2016. године) и Политика (09.03.2016. године) грубо напала члана Фискалног савета Николу Алтипармакова, спуштајући дискусију од јавног интереса (увођење онлајн фискализације) на лични ниво. Фискални савет као институција чврсто стоји иза ставова да онлајн фискализација представља огроман трошак за грађане и да је њен утицај на сузбијање сиве економије у најмању руку неизвестан. Такво мишљење смо изнели и у извештају „Оцена фискалне стратегије за 2016. годину и проблеми у спровођењу структурних реформи“. НАЛЕД покушава да дискредитује ове ставове нападима на члана Фискалног савета, што је потпуно непримерено и Фискални савет на такав начин неће да полемише.

Преузмите документ

 

7. март 2016.

Одговор Фискалног савета Републичком секретаријату за јавне политике

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) критиковао је рад и оцене Фискалног савета у вези са (не)исплативошћу онлајн фискализације у Србији. Суштина је да би, прво, онлајн фискализација коштала грађане Србије десетине милиона евра и, друго, ефекти оваквог решења на сузбијање сиве економије потпуно су неизвесни и највероватније занемарљиви. Довољне су само ове две чињенице да се види недвосмислено постојање јавног интереса за озбиљан третман и транспарентну анализу онлајн фискализације. Нажалост, РСЈП није урадио свој посао и није презентовао јавности студију исплативости, нити аргументе да би онлајн фискализација заиста знатно смањила сиву економију. Фискалном савету преостало је да у свом извештају, у коме се сагледавају изгледи за борбу против сиве економије, изнесе своје уверење да је онлајн фискализација непотребно и лоше решење.

Преузмите документ

 

09. јул 2015.

Фискална консолидација 2012-2014. у односу на 2015-2017: Овог пута је другачије?

Крајем 2014. године започет је нови програм фискалне консолидације, који поред буџетске штедње предвиђа и свеобухватне структурне реформе. Претходни покушај (2012–2014) да се домаће јавне финансије врате на одрживу путању није дао резултате упркос бар једнако оштрим мерама штедње, пошто је све остварене уштеде „појео“ нереформисани сектор државе. Иако су први позитивни резултати текућег програма већ видљиви у буџету, највећи изазови тек предстоје. Да ли ће овај пут заиста бити другачије у основи зависи од успешности у спровођењу реформи три кључна дела државног сектора: јавних предузећа, предузећа у приватизацији и државне администрације.

Преузмите документ

 

11. фебруар 2015.

Јавне инвестиције у Србији: Подстицај раста у фискалној консолидацији

Предстојећа фискална консолидација ће се спроводити у неповољном окружењу рецесије, а повећање јавних инвестиција је (ретка) економска политика која може значајно да помогне. Због тога се не сме дозволити да Србија и у 2015. години снажно подбаци у извршавању јавних инвестиције као што је то био случај у 2013. и 2014. години. Предлажемо да се ниво јавних инвестиција у 2015. години повећа на око 3,5% БДП-а уместо тренутно планираних 3% БДП-а – чак и по цену мањег повећања фискалног дефицита. Анализа Фискалног савета показује да обезбеђена финансијска средства за то постоје, као и неспорни пројекти, чијом би се реализацијом значајно повећао квалитет инфраструктуре у земљи и спречио улазак привреде Србије у продужену рецесију.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

 

4. децембар 2014.

Буџетски процес у Републици Србији: Недостаци и препоруке

Овај документ анализира најважније недостатке и слабости трошења буџетског новца у Републици Србији: недовољну транспарентност и књижење расхода за поједина јавна предузећа и државне банке „испод црте“ тако да се не виде у Закону о буџету, изостављање великог броја (квази)фискалних институција и агенција из редовне буџетске процедуре, непостојање адекватних система за праћење запослених, доцњи, преузетих обавеза, планирање и припрему буџета, као и изостанак кредибилног оквира за вођење буџетских преговора на техничком нивоу. Закључујемо да ће унапређење буџетског процеса захтевати одговарајућу реформску визију у складу са најбољом међународном праксом и прилагођену околностима у Србији, политичку подршку за њено спровођење и изградњу снажних кадровских капацитета, пре свега у Министарству финансија.

Преузмите документ

 

19. септембар 2014.

Преглед успешних фискалних консолидација у Европи: Мере, ефекти и поруке

Анализирали смо искуства пет европских земаља (Летонија, Естонија, Литванија, Румунија и Португал) које су у периоду након избијања светске економске кризе спровеле оштре и успешне фискалне консолидације, са посебним освртом на кључне мере које су предузеле и њихове ефекте. Закључке из описаних међународних искустава ставили смо у контекст већ предузетих, али и будућих мера фискалног прилагођавања у Србији.

Преузмите документ

 

15. септембар 2014.

Ребаланс буџета и фискално прилагођавање: Неопходна величина и начини смањења пензија и плата у јавном сектору

У овом документу, Фискални савет износи своје ставове, као и прорачуне и анализе које стоје иза тих ставова, о три најважнија питања везана за умањење пензија и плата у јавном сектору: 1) колике уштеде на издвајањима за плате и пензије су неопходне; 2) на који начин се оне могу остварити и 3) да ли ће заиста да доведу до смањења фискалног дефицита, или ће мања потрошња становништва да гурне привреду у дубоку рецесију, смањи јавне приходе и тако уштеде пониште саме себе.

Преузмите документ

 

31. јул 2014.

Анализа предузећа у државном власништву: Фискални аспект

Државна и јавна предузећа прете да потопе јавне финансије Србије. Укупни негативни ефекат на јавне финансије расте у претходних пет година и у 2014. достиже велика 3% БДП-а. Проблеми се уочавају већ на нивоу основних пословних резултата, све више је угрожена и краткорочна финансијска позиција (ликвидност) предузећа, па држава интервенише, по цену раста дефицита и јавног дуга. Проблеми јавних и државних предузећа нису једноставни и захтевају свеобухватне и дуготрајне промене и у предузећима и у привредном систему.

Преузмите документ

РЕЗИМЕ - Преузмите документ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - Преузмите документ

 

9. април 2013.

Коментар Фискалног савета на Уредбу о енергетски заштићеном купцу

Фискални савет оцењује да Уредба о енергетски заштићеном купцу, која је донета у циљу ублажавања негативних последица повећања цена енергената на стандард најугроженијих грађана, није најбоље решење за овај проблем – али је можемо оправдати уколико је њено важење привремено. У наредним годинама ће највероватније уследити и додатна повећања административно контролисаних цена. Због тога је неопходно системско решење и као такво предлажемо реформу система социјалне заштите, при којој би се укинули или изменили неки неселективни и скупи програми социјалне заштите, а повећала помоћ за оне најугроженије.

Преузмите документ

 

24. фебруар 2012.

Предлог за усклађивање методологије обухвата и мерења јавног дуга Србије

Фискални савет сматра да је потребно ускладити Закон о јавном дугу и Закон о буџетском систему у погледу различитог обухвата и мерења јавног дуга, као и да таква, јединствено израчуната вредност јавног дуга, буде у званичној употреби свих релевантних државних институција. Због тога смо спровели истраживање које је имало за циљ да понуди предлог за усклађивање методологије обухвата и мерења јавног дуга Србије. Основни критеријуми које смо користили за формулисање предлога су економска оправданост и усклађеност са важећим међународним стандардима.

Преузмите документ

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози